Procedimiento distribución de máscaras

Publicouse no Diario Oficial de Galicia o 13 de novembro a Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en privados concertados no curso 2020/21.

Esta norma é de aplicación aos centros privados. Os destinatarios das axudas son os alumnos e alumnas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Educación Especial.

Coñece as normas de aplicación leendo a nosa circular AQUÏ

Consulta a Orde do DOG AQUÍ

Descarga documento de solicitude AQUÏ