Electos Consello Escolar

PROCEDEMENTO DE RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR DE CENTRO.

NOVEMBRO 2018
A directora xeral en representación da Titularidade e coma Presidenta do Consello Escolar, comunica que se abre o proceso de renovación do Consello Escolar do centro, de conformidade coa lexislación vixente. Nestas eleccións participan os pais, profesores, e os alumnos de tódalas etapas do colexio: Infantil, Primaria e ESO, coa intención de renovar este órgano de decisión colexial.
O Consello Escolar renóvase por metades cada dous anos. Nesta ocasión corresponde renovar:
A) 2 Representantes do profesorado.
B) 2 Representantes dos pais e nais.
C) 2 Representantes dos alumnos, elixidos entre os alumnos de ESO. 
Pódese consultar o calendario do proceso nos taboleiros de anuncios colexiais ou pinchando AQUÍ
Pódese consultar o procedemento de renovación seguindo este enlace:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171005/AnuncioG0164-280917-0...