Galerías de imágenes

Traballando a escoita activa

O pasado mércores 3 de abril tiveron actividade as rapazas de Fuente I. Nesta sesión continuaron traballando as emocións para seguir coa dinámica da última vez.

Comenzaron representado en plastilina cómo se sentían para logo facer un xogo, o teléfono estropeado.

De seguido, explicóuselles brevemente que é a escoita activa e fixeron unha práctica en parellas cambiando aos cinco minutos os roles.

Para terminar, fixeron unha conclusión en conxunto sobre que lles pareceu e para que sirve a escoita activa.